ks. Andrzej Witowski wraca na misje.

W niedzielę 16 lutego na wszystkich mszach świętych ks. Andrzej Witowski SDB twardogórzanin dzielił się radością swojej pracy misyjnej. Ks. Andrzej obecnie pracuje w Argentynie. Argentyna to nie tylko ojczyzna obecnego papieża Franciszka, ale także pierwsze pole misyjne salezjanów, wyśnione przez ks. Bosko założyciela salezjanów. Wcześniejszym krajem, w którym pracował ks. Andrzej był Ekwador. Po trzyletniej pracy przybył na urlop do Polski. W czwartek 20 lutego wraca do Argentyny na kolejne trzy lata. W ostatnią niedzielę przed wyjazdem przybliżył jak wygląda praca w Patagonii, na czym polega inkulturacja. Każdy misjonarz musi zrozumieć do czego służą poszczególne elementy w życiu Indian, aby przystosować je do Ewangelizacji. Wystąpieniu księdza Andrzeja towarzyszyły eksponaty z Ameryki Południowej oraz bogata wystawa fotografii. Zaprezentował naczynia liturgiczne, które odbiegają od tych jakie stosowane są w Europie, natomiast zbliżone są naczyń stosowanych w indiańskiej kulturze. Tabernakulum natomiast ma kształt torby i znajduje się w domach gdzie odbywa się liturgia. Architektura świątyni nawiązuje do kształtu bębenka, którymi posługują się kobiety. Pokazał w jaki sposób zwołuje się ludność na Eucharystię. Często czeka się nawet trzy godziny na przybycie wiernych integrując się. Dzieci podczas swojej mszy św. o godz. 11.30 mogły nie tylko z bliska zobaczyć eksponaty ale i dotknąć i dowiedzieć się do czego służą. Również ks. misjonarz przypomniał, że być ochrzczonym, to znaczy być misjonarzem. Misjonarzować można w swojej parafii czyli czynić dobro jak to czynił Argentyńczyk błogosławiony Ceferino Namuncurá salezjanin. Dzieci miały możliwość obtańczenia modlitwy Ojcze nasz wg obyczaju jaki panuje w Ekwadorze przy śpiewie ks. Andrzeja i akompaniamencie instrumentów indiańskich. Po każdej Eucharystii można było obejrzeć misyjną wystawę i zadać pytania Misjonarzowi.