KS. KRZYSZTOF BUCYK SDB
proboszcz parafii, kustosz sanktuarium,

dyrektor domu zakonnego

*****************************

KS. KRZYSZTOF JASKÓLSKI SDB

kierownik Oratorium, katecheta

*************************

KS. MARCIN NESTEROWICZ SDB

opiekun LSO, katecheta

**************************

KS. PIOTR DZIUBCZYŃSKI SDB

**********************

KS. JÓZEF WIŚNIEWSKI SDB

**********************

KS. HIERONIM KOTALA SDB